Kepek

Buğday kepeği buğdaydan un üretimi sırasında arta kalan yan ürün olup, buğday danesinin koruyucu dış kısmını içermektedir.
Buğday kepeği, protein ve vitaminler bakımından zengindir.
Buğday kepeği, süt sığırı ve besi sığırı yem üretiminde yaygın bir şekilde kullanılmakta olup, pelet kalitesini de iyileştirmektedir.
Ayrıca, buğday kepeği kanatlı yemi için enerji protein ve mineral kaynağı olarak kullanılmaktadır.
Buğday kepeği ticareti dökme gemilerle veya konteyner içi dökme- konteyner içi çuvallı olarak GAFTA/FOSFA kurallarına uygun şekilde genellikle UKRAYNA-RUSYA limanlarından sağlanmaktadır.


ÜRÜNLER