İTHALAT İHRACAT DANIMANLIĞI

Danışmanlık & Çözüm Ortaklığı

İthalAT İHRACAT Danışmanlığı

Günümüzde tüm işletmelerin yurt içindeki ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmek, pazar riskini bölerek minimize etmek, yeni siparişlerle atıl üretim kapasitesini değerlendirmek ve verimliliği arttırmak gibi amaçlar ile yönlendiği ihracat ve ithalat faaliyetlerinde daha başarılı sonuçlara ulaşmaları için geliştirdiğimiz İhracat ve İthalat Danışmanlığı Hizmeti ile KOBİ’lere çeşitli alanlarda destek oluyoruz.

Danışmanlık

Beyna Dış Ticaret olarak ithalat- ihracat sektöründe faaliyet gösteren firmaların, her türlü ithalat - ihracat operasyonları, gümrük işlemleri, dahilde işleme rejimi ve Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerden faydalanmaları konusunda teknik destek hizmeti sağlamaktayız...

Çözüm Ortaklığı

* Pazar payını genişletme fırsatı verir.
* Eğer iç pazarda kapasite tam olarak kullanılmıyor ise, üretimi artırma imkanı sağlar.
* İç pazara olan bağımlılığı azaltır ya da iç pazardaki durgunluğu telafi etme imkanı verir.
* Dış pazarlara girerek iç pazardaki rekabeti yayma imkanı verir.